Nazov akcie : Výstava fotografií „Zachovaná minulosť“
Od : 07.06.2011
Do : 21.06.2011
Miesto : Remeselnícky dom
Druh udalosti : Výstava
Mesto/Obec : Turňa nad Bodvou
file/uploads/2/thumbs/Torna_01.JPG file/uploads/2/thumbs/Torna_02.JPG file/uploads/2/thumbs/Torna_03.JPG file/uploads/2/thumbs/Torna_04.JPG file/uploads/2/thumbs/Torna_05.JPG file/uploads/2/thumbs/Torna_06.JPG