Nazov akcie : Oslavy 60. Výročia FS Ilosvai
Od : 03.07.2011
Do : 03.07.2011
Miesto : Štátne Divadlo
Druh udalosti : Jubileum
Mesto/Obec : Košice
OSLAVY 60. VÝROČIA FS ILOSVAI

Dňa 3. júla 2011 v Štátnom Divadle v Košiciach bude slávnostný program FS Ilosvai
Selymes Péter a jeho priateľov pri príležitosti osláv 60. výročia založenia súboru.

Účinkujúci:
Ľudová hudba Dűvő zo Salgótarján
Nositelia tradícií z Veľkej Idy
Nositelia tradícií z Hidasnémeti

Detský folklórny súbor Kelepelők z Buzice
Folklórny súbor Ilosvai Selymes Péter
Tanec párov – (spoločný tanec tanečníkov, ktorých „spojil” súbor)

Program:
I. Dejstvo
„Ilosvai má 60 rokov” slávnostný program zúčastnených kolektívov
Ľudová hudba Dűvő: Melódie zo Szászcsávás
Nositelia z Hidasnémeti: Tance z Brehova „Čepenie“
Nositelia tradícii z Veľkej Idy: Piesne z obce Háj
Detský folklórny súbor Kelepelők: „Pred Plesom” tance z Medzibodrožia
Nositelia tradícií z Veľkej Idy: Tance z Bidoviec
Predstavenie priateľských muzikantov: Melódie Gézu Pottu
Tance generácií a manželských párov

II. Dejstvo
„MINULOSŤ V SÚČASNOSTI PRE BUDÚCNOSŤ” slávnostný program Folklórneho
súboru Ilosvai Selymes Péter.
V programe uvidíte tance z Parchovian, Bidoviec, Silickej Brezovej, „Tanec smrti“
a tance z Medzibodrožia. Počas programu budú premietnuté rozhovory s nositeľmi tradícií
Jozefom Topoľovským a Ľudovítom Mezeim a archívne filmové úryvky z Parchovian
a Silickej Brezovej.
Lístky na predstavenie je možné zakúpiť v pokladni Štátneho divadla v Košiciach.

Folklórny súbor Ilosvai Selymes Péter z Veľkej Idy vznikol v roku 1951 vo Veľkej Ide.
Jeho cieľom je zachovať a prezentovať autentické ľudové tance maďarskej národnosti
na Slovensku. Štvorgeneračný súbor okrem maďarských ľudových tancov zo Slovenska
prezentuje takisto tance z Maďarska a zo Sedmohradska.
FS Ilosvai má v súčastnosti asi 30 členov. Popri dospelom súbore funguje aj detský súbor Kis
Ilosvai. Nositelia tradícií sa aktívne zúčastňujú folklórnych festival doma aj v zahraničí.
Súbor sa za rok zúčastňuje asi približne 30 vystúpení. Získal mnoho ocenení na kvalifikácii
amatérskych súborov v rokoch 2002, 2004, 2008, 2010 - ,,Výborne kvalifikovaný“.
Zúčastňujú sa na Antológii Folklórneho tanca v Budapešti a na Antológii maďarského
folklórneho tanca na Slovensku.
Už po štvrtý krát FS Ilosvai organizuje Detský folklórny tábor Ilosvai v Krásnohorskej
Dlhej Lúke, o ktorý je veľký záujem nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia. Deti sa majú
možnosť naučiť ľudové tance prostredníctvom profesionálnych tanečníkov a zároveň si môžu
vyskúšať rôzne remeslá za pomoci Gemerských remeselníkov. Každoročne sa usporadúva
Ilosvai Festival vo Veľkej Ide, kde sú pozvané folklórne súbory nielen zo Slovenska ale aj zo
zahraničia. Počas celého festivalu sú prítomní remeselníci, prezentovaná je aj gastronómia a
vo večerných hodinách po galaprograme je Tanečný dom. Členovia súboru každoročne oživia
Veľkonočné tradície.