Nazov akcie : Zabudnuté remeslá
Od : 16.09.2011
Do : 17.09.2011
Miesto : Kultúrny dom
Druh udalosti : Tvorivá dielňa
Mesto/Obec : Dvorníky - Včeláre
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria usporiadalo dňoch 16.- 17.9.2011 tvorivé
dielne ,,Zabudnuté remeslá,,. Témou tvorivých dielní boli výrobky zo šúpolia a pálky.
Účastníci podujatia si mali možnosť vyskúšať a pozrieť techniku spracovania šúpolia a pálky.
Podujatie sa nieslo v duchu tradičného spracovania šúpolia a pálky aj vo forme prednášky.
file/uploads/2/thumbs/ZR_Dvorniky_01.jpg file/uploads/2/thumbs/ZR_Dvorniky_02.jpg file/uploads/2/thumbs/ZR_Dvorniky_03.jpg file/uploads/2/thumbs/ZR_Dvorniky_04.jpg file/uploads/2/thumbs/ZR_Dvorniky_05.jpg file/uploads/2/thumbs/ZR_Dvorniky_06.jpg file/uploads/2/thumbs/ZR_Dvorniky_07.jpg
file/uploads/2/thumbs/ZR_Dvorniky_08.jpg file/uploads/2/thumbs/ZR_Dvorniky_09.jpg