Filter
Názov súboru Meno Priezvisko Telefón Mobilný telefón Mail www Druh cinnosti
DFS Kelepelők Csilla Mgr. Mohňanská 0554665114 Detský súbor
DFS Kis - Ilosvai Ladislav Lipták 0907650212 Detský súbor
Kelepelők Andrea Kupecová +421907057791 ilosvai@ilosvai.sk Detský súbor
Kis-Ilosvai Eva Horváth 0904126168 eva@ilosvai.sk Detský súbor
1 / 1Počet riadkov na stranku