Filter
Názov súboru Meno Priezvisko Telefón Mobilný telefón Mail www Druh cinnosti
DFS Kelepelők Csilla Mgr. Mohňanská 0554665114 Detský súbor
DFS Kis - Ilosvai Ladislav Lipták 0907650212 Detský súbor
FS ILOSVAI Andrea Kupecová 0556992359 0907057791 Folklórny súbor
FSk Turnianska Nová Ves Albert Bodnár 0554662382 Folklórny súbor
Ilosvai Selymes Péter Andrea Kupecová +421907057791 ilosvai@ilosvai.sk www.ilosvai.sk Folklórny súbor
1 / 2Počet riadkov na stranku