Filter
Názov súboru Meno Priezvisko Telefón Mobilný telefón Mail www Druh cinnosti
Babinec Rozmária Darina Ing. Handzoková Spevácka skupina
Babinec Rozmarija Ing. Darina Handzoková 0907954134 daruskah@gmail.com Spevácka skupina
Fortuna . . Spevácka skupina
Omladina . . Spevácka skupina
Spevokol pánsky Marcel Eiben Spevácka skupina
1 / 3Počet riadkov na stranku