Filter
Názov súboru Meno Priezvisko Telefón Mobilný telefón Mail www Druh cinnosti
Čečejovce Július Pelegrin obec@cecejovce.sk www.cecejovce.sk Obecný úrad
Dvorníky-Včeláre Alexander Miliczky 0554662405 obecdvorniky@gmail.com http://www.dvornikyvcelare.ocu.sk/sk/index.php Obecný úrad
Košice - Šaca Daniel Petrík 0557260812 0903907881 starosta@saca.sk saca.sk Obecný úrad
Mokrance Mária Lacková 4210554898593 Obecný úrad
Nováčany Ján Štrbík Obecný úrad
1 / 5Počet riadkov na stranku