Nazov akcie : IV. Folklórny Festival FS Ilosvai
Od : 01.07.2011
Do : 02.07.2011
Miesto : Miesto: Amfiteáter pri kaštieli Schell
Druh udalosti : Festival
Mesto/Obec : Veľká Ida
IV.FOLKLÓRNY FESTIVAL FS ILOSVAI

IV.Folklórny festival FS Ilosvai sa uskutoční v dňoch 1.-2.7.2011 v amfiteátri pri kaštieli
Schell vo Veľkej Ide.

V piatok 01.07.2011 srdečne pozývame záujemcov do Tanečného domu o 19:00 hod.
v Kaštieli Schell do Veľkej Idy, kde do tanca bude hrať ľudová skupina Dobroda zo
Salgótarján. Sobotňajšie popoludnie sa začne otvorením výstavy pod názvom ,,60 rokov vo
fotkách” o 15:30 hod. v zasadačke Kaštiela Schell vo Veľkej Ide. Vernisáž otvorí p. František
Šnír. Pre účastníkov je pripravené rodinné popoludnie o 16:00 hod. v amfiteátri pri kaštieli, na
ktorom sa zúčastnia:
- Detský folklórny súbor Kincskeresők z Drnavy
- Folklórny súbor Borostyán z Drnavy
- Detský folklórny súbor Kis-Ilosvai z Veľkej Idy

V rámci podujatia účastníci môžu vidieť ukážky zabudnutých receptov, ukážky
historických lukostrelcov ako aj ukážky ľudových remesiel (hrnčiarstvo, čipkárstvo,
drotárstvo, košikárstvo, medovníkov, výroba hračiek z pálky, tkanie, slamienkárstvo atď.),
tanečný dompre deti a divadlo na choduliach.

V galaprograme ,,Ilosvai má 60 rokov”, ktoré sa začne o 20:00 hod. vystúpia:
- Ľudová hudba Dűvő
- Ľudová skupina Dobroda
- Ľudová skupina Tényleg
- Mládežnícky súbor Jártató z Jászberény
- Folklórny súbor Kis Balaton z Balatonszentgyörgy
- Nositelia tradícií z Veľkej Idy
- Nositelia tradícií z Hidasnémeti
- Nositelia tradícií z Kalocsa
- Nositelia tradícií zo Silickej Brezovej
- Nositelia tradícií z Bidoviec
- Nositelia tradícií z Parchovian
- Tance generácií a manželských párov

Po programe bude Tanečný dom, kde bude hrať ľudová hudobná skupina Dűvő a zúčastnené
skupiny.