Nazov akcie : Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria
Od : 17.09.2011
Do : 17.09.2011
Miesto : Dvorníky – Včeláre hlavné námestie
Druh udalosti : Festival
Mesto/Obec : Dvorníky - Včeláre

V sobotu popoludní, 17. Septembra 2011 obyvatelia i návštevníci vo Dvorníkoch na hlavnom námestí sa mohli zúčastniť na pravej Abovskej svadbe s ľudovou muzikou, prežiť oživenie ozajstnej Abovskej svadby. Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria kultúrne zariadenie Košického samosprávného kraja ako iniciátor Putovného Festivalu v spolupráci s Obecným úradom a pomocou viacerými podnikateľmi tohto ročnou témou festivalu zvolil Abovskú svadbu.

V popoludňajšom programe od 14:00 hod. sa oživila tradícia ľudovej svadby, po rozlúčke ženíchova svadobná družina v sprievode muzikantov vybrala do domu nevesty. Všetky aktéri boli aj súčasťou deja a všetci prítomný boli odetí v kroji. Po odobierke od rodičov v nevestinom dome celý svadobný sprievod išiel ďalej ku kostolu, kde sa stretli s ozajstným mladomanželským párom, ktorí sa zosobášili presne v ten deň. Svadobný sprievod pozostávajúci účinkujúcich podujatia kúsok cesta sprevádzal mladomanželský pár, kde sa cesty rozišli súčastnej a minulej svadby.

Postupne sme vykonávali zbierku starých zachovaných svadobných fotografií pozbieraných v obciach Údolia Bodvy a Rudohoria z ktorých pre verejnosť usporiadali sme výstavu. Historické svadobné fotografie majú čosi naviše, čaro lásky, ktorá ani po rokoch nevyprchá. Popri remeselníckom jarmoku deti alebo dospelí sa mohli naučiť základy niektorých ľudových remesiel, azda získať vhľad do prípravy niektorej z kúpenej položky. Návštevníci nevinechali ani chutnávku festivalových jedál a ochutnávku vín.

Vynikajúcu náladu festivalu zabezpečila hudobná skupina Dűvő z Maďarského Salgótariánu. Ďalej účinkovali: Folklórna Tanečná Skupina Megyer, Folklórny Súbor Ilosvai, Medzevský ľudový súbor Schadirattam, Zmiešaný spevácky zbor z Pedera, Nositelia tradície vo Veľkej Ide, Detský folklórny súbor Kelepelők, Spevácka skupina Babinec Rozmarija, Szögliget, Kázsmárk, miestné skupiny dospelých a detí vo Dvorníkoch. Pre veľkú radosť detí reprezentoval sa aj Zväz drobnochovateľov z Veľkej Idy s prekrásnymi zvieratkami, ktorých bolo možné pohladkať. Garagulya herci na chodúloch očarovali celé obecenstvo do inej krajiny, a po zatmení okúzlili s ohňovou show. Záver festivalu ohlásil ohňostroj, po ktorom nasledovala pravá ľudová veselica pre náležite naladené obecenstvo.

file/uploads/2/thumbs/PF_D_001.JPG file/uploads/2/thumbs/PF_D_002.JPG file/uploads/2/thumbs/PF_D_003.JPG file/uploads/2/thumbs/PF_D_004.JPG file/uploads/2/thumbs/PF_D_005.JPG file/uploads/2/thumbs/PF_D_006.JPG file/uploads/2/thumbs/PF_D_007.JPG
file/uploads/2/thumbs/PF_D_008.JPG file/uploads/2/thumbs/PF_D_009.JPG file/uploads/2/thumbs/PF_D_010.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_01.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_02.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_03.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_04.JPG
file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_05.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_06.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_07.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_08.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_09.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_10.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_11.JPG
file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_12.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_13.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_14.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_15.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_16.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_17.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_18.JPG
file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_19.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_20.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_21.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_22.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_23.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_24.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_25.JPG
file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_26.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_27.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_28.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_29.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_30.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_31.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_32.JPG
file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_33.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_34.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_35.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_36.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_37.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_38.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_39.JPG
file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_40.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_41.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_42.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_43.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_44.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_45.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_46.JPG
file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_47.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_48.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_49.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_50.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_51.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_52.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_53.JPG
file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_54.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_55.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_56.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_57.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_58.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_59.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_60.JPG
file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_61.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_62.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_63.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_64.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_65.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_66.JPG file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_67.JPG
file/uploads/2/thumbs/vandorfesztival_2011_68.JPG